DOWNLOAD


17.12.2014
Aplikacija za preknjižavanje kontnog okvira

Kliknite ovde da preuzmete aplikaciju.
Sačuvajte fajl bilo gde na vašem računaru.
Pokrenite aplikaciju i pratite instrukcije.

10.10.2014
Uputstvo za korišćenje aplikacije Elektronska Poreska Prijava XML (pdf)